Fri, 27 Nov 2020 12:05:43 UTC | login

Information for tag storage6-common-el6-build

Namestorage6-common-el6-build
ID162
Archesx86_64 i686
Lockedno
Permissionnone
Inheritance storage6-common-el6-build
External repos centos6-updates
centos6-os
Repo createdFri, 27 Nov 2020 03:45:05 UTC
Packages 12
Builds 26
Targets building from this tag storage6-common-el6
Targets building to this tag No build targets